Zmiany w formularzach PIT od 2016 r.

Przed podatnikami okres rozliczania się z fiskusem z dochodów osiągniętych w 2015 r.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów, część wzorów zeznań oraz załączników do nich, które obowiązują od 1 stycznia bieżącego roku ulega zmianom. Ponadto w niektórych drukach oświadczeń i informacji podatkowych również musimy spodziewać się modyfikacji.

Aktualizacja druków deklaracji obowiązujących od 2016 r.

1 stycznia 2016 r. zostało wprowadzone w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku i zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. O kształcie nowych druków można przeczytać w Dz. U. z 2015 r., poz. 2001. Nowe przepisy zastąpiły rozporządzenie z 27 listopada 2014 r. Rozporządzenie określa następujące wersje formularzy obowiązujące podatników od 2016 r.:

–        wersja 22 dla wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36

–        wersja 11 dla zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36L

–        wersja 22 dla PIT-37 – zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

–        wersja 11 dla PIT-38 – zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,

–        wersja 7 dla zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39

–        wersja 22 dla PIT-40 – rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Ponadto zmianom uległy wzory załączników do zeznań rocznych. Objęły one następujące formularze:

–        Informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym – PIT/O (aktualnie obowiązująca wersja wzoru: 21)

–        Informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym PIT/D (aktualnie obowiązująca wersja formularza: 25)

–        Informację o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym – PIT/M (aktualnie obowiązująca wersja wzoru: 7)

–        Informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym – PIT/B (aktualnie obowiązująca wersja formularza: 14)

–        Informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym – druk PIT/Z (aktualnie obowiązująca wersja: 6)

–        Informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym – załącznik PIT/ZG (aktualnie obowiązująca wersja: 5).

Wszystkie formularze mają zastosowanie do dochodów bądź strat uzyskanych lub poniesionych w okresie od 1 stycznia 2015 r..

Nowe wzory nie dotyczą podatników, którzy złożyli zeznanie roczne przed 1 stycznia 2016 r. na obowiązujących wcześniej drukach.

Poprawki wprowadzone we wzorach deklaracji, informacji i oświadczeń na 2016 r.:

Oprócz modyfikacji we wzorach zeznań podatkowych, Ministerstwo Finansów zaktualizowało druki podatkowe kilku oświadczeń (PIT-2, PIT-2A, PIT-3 i PIT-12), deklaracji (PT-4R, PIT-6 i PIT-8AR) oraz informacji podatkowych (PIT-8C, PIT-11, PIT-R i IFT-1/IFT-1R). Zmiany określa rozporządzenie z 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaktualizowano następujące wzory formularzy dotyczących przychodów, dochodów lub strat uzyskanych/poniesionych od 1 stycznia 2015 r.:

–        PIT-2 – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wprowadzając wersję 4. druku)

–        PIT-2A – oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (wprowadzając wersję 4. druku)

–        PIT-3 – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (wprowadzając wersję 4. druku)

–        PIT-12 – oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (wprowadzając wersję 6. druku)

–        PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (wprowadzając wersję 6. druku)

–        PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (wprowadzając wersję 6. druku)

–        PIT-8C – informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (wprowadzając wersję 8. druku)

–        PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (wprowadzając wersję 23. druku)

–        PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, (wprowadzając wersję 18. druku)

–        IFT-1/IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (wprowadzając wersję 13. druku).

Natomiast dla przychodów, dochodów i strat uzyskanych lub poniesionych od 1 stycznia 2016 r. ma zastosowanie druk PIT-6, czyli deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, w wersji 12.

Przepis mówiący o tym, że jeżeli podatnik złożył zeznania i oświadczenia na poprzednio obowiązujących drukach przed dniem wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia, nie musi składać korekty ma zastosowanie także w przypadku wzorów, o których mowa powyżej.

Jednocześnie wygasa moc prawna rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1634).

 

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *