W jakim celu powołano Centralny Rejestr Ubezpieczonych?

Od dawna w Polsce istnieje Centralny Rejestr Ubezpieczonych. Jego fundamentalnym obowiązkiem jest rejestrowanie wszystkich ubezpieczonych obywateli, którzy muszą uiszczać składki ubezpieczeniowe. Jak prosperuje CRU? Jakie informacje gromadzi?

W Rejestrze figurują najważniejsze dane dotyczące każdego obywatela. Po pierwsze imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, obecne miejsce zamieszkania, obecne miejsce pracy oraz dane telefoniczne.

Oprócz wymienionych wyżej wiadomości CRU kładzie nacisk na dane dotyczące ubezpieczenia. Najważniejszy jest typ ubezpieczenia, czas obowiązywania, relacje osobiste z przełożonym, zajmowana posada, wykształcenie, stopień niepełnosprawności oraz dodatkowe, nieujęte wcześniej fakty.

Podsumowując, Centralny Rejestr Ubezpieczonych gromadzi i przechowuje informacje o ubezpieczonych. Może wykorzystywać wiadomości oraz przekazywać je specjalistom kadrowym.

red. Justyna Błahut
ecodomu.eu

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *