Czy ulga internetowa należy się każdemu?

W środę mija okres składania deklaracji podatkowych. Wciąż jednak można wysłać lub dostarczyć gotowy formularz. Aczkolwiek w tym roku nie każdy będzie mógł wykorzystać ulgę internetową, ponieważ uleg...

Czy świadek odzyska pieniądze za transport?

Od 2 lat obowiązuje zmodernizowana ustawa, która określa warunki zwrotu kosztów transportowych dla przybyłych uczestników procesu. Metoda oraz termin weryfikowania należności uzależniony jest od indy...

Jak pracuje Trybunał Konstytucyjny?

Od wielu lat działa w Polsce istotny organ władzy sądowniczej, którym jest Trybunał Konstytucyjny. Powołano go, aby monitorować pracę urzędów i sądów niższej instancji. Kto wchodzi w skład Trybunału ...

Czy Krajowa Rada Notarialna jest potrzebna?

W zgodzie z funkcjonującymi przepisami Krajowa Rada Notarialna powstała, żeby reprezentować wszystkich notariuszy w Polsce na poziomie państwowym. Oprócz tego wykonuje obowiązki dodatkowe, które wska...

Jak wygląda praca interwenienta?

Interwenientem jest osoba, która bierze udział w procesie cywilnym. Zwykle przyczyną przystąpienia do sprawy jest osiągniecie wyznaczonego celu. W zgodzie z polskim prawem interwencja może przyjmować...

Kto ma prawo odwołać darowiznę?

W zgodzie z prawem celem umowy darowizny jest oddanie świadczenia bez zapłaty. Stronami w całym procesie są: darczyńca i obdarowany. Zazwyczaj umowa określa zasady przeniesienia prawa własności. Jeśl...

Kto może otrzymać prokurę?

Przedsiębiorcy i właściciele firm to osoby zabiegane, które często nie posiadają zbyt wiele wolnych chwil, aby stawiać się w umówionych miejscach oraz sądach. Dlatego też powstała prokura, wyjątkowy ...

Kto musi zachować tajemnicę skarbową?

Najważniejszym obowiązkiem pracowników administracyjnych jest stosowanie tajemnicy skarbowej. Musi być realizowana bez względu na wszystko i przekazywana tylko osobom do tego powołanym. Czym się wyró...

Czy zmiany w metodzie kasowej są korzystne?

W styczniu poprzedniego roku wdrożono poważne zmiany w metodzie kasowej. Przede wszystkim zlikwidowano okres 3 miesięcy, po zakończeniu których właściciel był zmuszony uregulować podatek VAT nawet wt...