Problem z uzależnieniami – jak to wygląda obecnie

Wielu osobom wydaje się, że na temat uzależnień obecnie bardzo dużo się mówi. Dlatego istnieje przekonanie, że do wielu osób docierają informacje, które dotyczą tego problemu i jest on omawiany we właściwy sposób. W praktyce jest inaczej i te działania jakie są podejmowane w walce z uzależnieniami są nieliczne, albo też nie ma ich w ogóle. Niestety można zobaczyć, że instytucje publiczne i społeczne, które mogłyby coś w tym temacie robić są tak naprawdę bierne, nie podejmują żadnych działań. Pojawiają się teoretycznie dyskusje dotyczące tego tematu i ubolewanie nad tym jak poważne skutki wynikają z uzależnień, jednak w praktyce nadal nic się nie robi, by jakoś problem ten pokonać. Biernosć, która jest u instytucji publicznych sprawia, że ten problem nie zmniejsza się, a wręcz przeciwnie się rozszerza. Warto więc temat uzależnień potraktować nieco szerzej i zająć się nim poważniej. Pamiętać trzeba bowiem, że każde uzależnienie powoduje określone skutki fizyczne i psychiczne oraz wpływa mocno na nasz organizm.

Uzależnienie jest to problem społeczny, który nie jest definiowany przez Encyklopedię PWN, Katechizm Kościoła Katolickiego czy też leksykony. Nie ma również definicji słowa nałóg. Pomocne może być zwrócenie się do języka angielskiego, gdzie mamy słowo addiction, które pochodzi z łaciny od słowa addictus, co oznaczało w starożytnym Rzymie osobę oddaną przez sąd wierzycielowi ze względu na długi jakich nie była w stanie spłacić. Miało to formę ubezwłasnowolnienia takiej osoby.

Uzależnienie to problem psychiczny, który od lat jest szeroko dyskutowany. Dlatego prowadzone są w tym kierunku badania psychologiczne, społeczne i biologiczne. Podkreślano także, że problem ten jest złożony, ponieważ źródła uzależnień mogą być zróżnicowane. Można się uzależnić od alkoholu, narkotyków, papierosów, seksu, telewizji, internetu, pracy. Źródeł uzależnień jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wymienić. Walka z tym problemem musi się opierać na dobrze prowadzonej psychoterapii.

Współcześnie takim często spotykanym problemem jest przede wszystkim siecioholizm, który będzie dotyczył osób, które nie potrafią kontrolować się, jeśli chodzi o czas spędzany w sieci. U takich osób pojawia się zaburzenie normalnego życia, swój czas spędzają one na czatach, portalach społecznościowych czy grach sieciowych. W przypadku tych osób pojawia się bardzo często także poważne zaburzenie rytmu dobowego. Dlatego jest bardzo charakterystyczne to, że w nocy w sieci można spotykać te same osoby, co świadczyć może o tym, że problem uzależnienia ich dotyczy. Jeśli chodzi o uzależnienia w naszym kraju nadal dominuje alkohol i to najczęściej spotykany problem. Po jego spożywaniu odczuwamy pozorną przyjemność a gdy uda się nam wytrzeźwieć to będzie nam brakować tej przyjemności i dlatego chcemy ponownie sięgnąć po alkohol. Należy jednak pamiętać, że wpływa on również na nasz organizm bardzo silnie i może się stać przyczyną różnorakich chorób, jego pokonanie może być uzależnione od uczestnictwa w odwyku.

Sprawdź stronę: offkijowklub.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *