Problem uzależnień współcześnie – jak to wygląda?

Obecnie temat uzależnień jest dość często podejmowany i mówi się w tym zakresie sporo, dlatego istnieje przekonanie, że problem i jego powaga dociera do wielu osób. W praktyce jest jednak inaczej i to wszystko nie wygląda tak dobrze. Działania jakie podejmowane są w walce z uzależnieniami są nieliczne, czasami nie ma ich wcale. Wszelkie instytucje państwowe czy społeczne, które powinny wykazywać się w tym zakresie aktywnymi działaniami są bierne. Nie ma podejmowanych żadnych konkretnych działań. Czasami prowadzi się w tym temacie różnorakie dyskusje, w ramach których pojawia się ubolewanie co do tego jakie skutki mogą nieść za sobą uzależnienia. Jednak często właśnie na takich rozmowach będzie się kończyć. nic więc się nie robi, nie ma podejmowanych aktywnych działań, by ten problem dało się pokonać. Ta bierność jak się wydaje staje się także przyczyną tego, że ten problem nadal ma tak szeroko zakrojony charakter i trudno go pokonać. Nadal oczywiście musimy pamiętać, że uzależnienia powodują określone skutki fizyczne i psychiczne, dlatego szersze omawianie tego problemu wydaje się być wskazane.

Uzależnienie to problem społeczny, który jednak nie będzie definiowany przez Encyklopedię Powszechną PWN,nie ma równięz informacji na ten temat w leksykonach czy dokumentach Kościoła. Szukając zrozumienia dla tego pojęcia trzeba sięgnąć do języka angielskiego i słowa addiction, które pochodzi od łacińskiego addictus, co w Starożytnym Rzymie oznaczało, że człowiek, który nie był w stanie spłacać swoich długów oddany zostaje wierzycielowi. W ten sposób dochodziło do ubezwłasnowolnienia takiej osoby.

Uzależnienie to obecnie temat często podejmowany i badany od strony psychologicznej, biologicznej czy społecznej. Mocno podkreśla się między innymi, że ten temat jest bardzo szeroko, ponieważ uzależnienia pochodzić mogą z wielu różnych źródeł i nie da się ogólnie o nich powiedzieć. Między innymi uzależnić możemy się od alkoholu, nikotyny, narkotyków, seksu, pracy, telewizji, hazardu. Jest wiele źródeł uzależnień, dlatego nie da się tego tematu w kilku słowach omówić.

Jeśli chodzi o współcześnie istniejące uzależnienia takim często spotykanym problemem będzie między innymi fakt uzależnienia od internetu, które to uzależnienie jak się wydaje jest znakiem naszych czasów. Okazuje się, że coraz więcej osób nie kontroluje tego w jaki sposób korzystają z internetu. Osoby, które taki problem mają spędzają swój czas przede wszystkim na forach, portalach społecznościowych, grupach dyskusyjnych. Osoby uzależnione od internetu mają często problem związany z tym, że zaburzeniu ulegać będzie między innymi u nich rytm dobowy. Dlatego charakterystyczne jest to, żę w nocy w internecie często spotyka się ten sam zestaw osób. W naszym kraju, jak chodzi o uzależnienia nadal najczęściej spotykanym problemem jest alkoholizm. To takie uzależnienie, które powoduje, że odczuwamy pozorną przyjemność po spożyciu. Gdy tej przyjemności zaczyna nam brakowąć decydujemy się na kolejne dawki alkoholu. Regularnie spożywany w dużych ilościach staje się jednak niebezpieczny i może powodować poważne problemy zdrowotne.

Sprawdź więcej: uzaleznienieodhazardu.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *