Produkcja biomasy i biopaliw w Polsce

Ze względu na fakt, że Polska należy do Unii Europejskiej, nasze prawo jest często zdeterminowane przez postanowienia przyjęte w Brukseli. Dotyczy to również przepisów dotyczących produkcji biomasy i...