Fundusze dają bezpieczeństwo

Tworzenie pracowniczego funduszu socjalnego regulują przepisy ustawy z 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Środki w ten sposób zgromadzone mogą zostać rozdysponowane na kilka sposob...